Author

PGD Podova

Read more 0

Vaje s penilom

Spet smo se prvo soboto v mesecu zbrali v gasilskem domu, po običajnem postopku ( spust sirene , javljanje na center ) , smo pričeli z vajami. Kot na začetku

Read more 0

Varno delo v gozdu

Poglavlja katera so zajeta v dokumentu: -Varnostni napotki pri sanaciji žledoloma ali vetroloma -Osnovna pravila pri sečnji v žledolomu -Prežagovanje debel -Stisnjena in napeta vlakna -Zlomljeno drevo -Več dreves izruvanih